جزوه فصل ششم زیست دوازدهم (دکتر جانیترمی +‌ استاد صفا)

1 سال پیش
جزوه فصل ششم زیست دوازدهم

عنوان جزوه فصل ششم زیست دوازدهم “از انرژی به ماده” است یعنی دقیقا برعکس عنوان جزوه فصل پنجم کتاب زیست دوازدهم که از ماده به انرژی نام داشت. در این جزوه اغلب مباحث دور مدار فتوسنتز میگردند! حتما در دوره متوسطه اول و دوم به مرور چیز های زیادی در این باره شنیده اید اما در این فصل با فرآیند دقیق این مبحث مرموز!(فتوسنتز) بیشتر آشنا می شوید حتما مباحث درسنامه فصل 6 را کامل و دقیق مطالعه کنید.

مباحث جزوه فصل ششم زیست دوازدهم

از انرژی به ماده عکس فصل هفتم زیست دوازدهم

مباحث گفتار اول – فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

 • برگ ساختار تخصص یافته برای فتوسنتز
 • – سبزدیسه
 • فتوسیستم: سامانه تبدیل انرژی

مباحث گفتار دوم – واکنش های فتوسنتزی

 • واکنش های وابسته به نور: واکنش های تیلاکوئیدی
 • – تجزیه نوری آب
 • ساخته شدن ATP در فتوسنتز
 • واکنش های مستقل از نور: واکنش های تثبیت کربن
 • اثر محیط بر فتوسنتز

مباحث گفتار سوم – فتوسنتز در شرایط دشوار

 • فتوسنتز در گیاهان C4
 • فتوسنتز در گیاهان CAM
 • جانداران فتوسنتز کننده دیگر
 • – باکتری ها
 • – آغازیان
 • شیمیوسنتز

دانلود جزوه فصل ششم زیست دوازدهم

دانلود جزوه کامل فصل ششم زیست دوازدهم
 • نویسنده: دکتر سروش صفا
 • منبع: کلاس ما
 • حجم فایل: 2.7 مگابایت
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (9 votes, average: 4٫11 out of 5)
Loading...
0
برچسب ها :
کلاس ما
نویسنده مطلب کلاس ما

بدون دیدگاه